İş Hukuku Eğitimleri

Kurumsal yapılar gerek sektörel gerek ulusal gerekse uluslararası alanda belli bir hukuki işleyiş sürecine ve kurallara tabi çalışmak zorundadırlar. Bu konudaki bilgi ve deneyimin varlığı kurumun stratejik ve taktiksel gelişim planlarında belirleyici roller oynayabilmektedir. Özellikle gelişen ve globalleşen bir ortamda sürekli değişime ve adaptasyona uğrayan kural, prosedür ve müeyyidelerin farkında olmak bir kurumun daha sağlam adımlarla ve riskleri minimalize ederek ilerlemesinin en önemli gerekliliklerinden birisi haline gelmiştir.
İNCOS’un İş Hukuku Eğitimleri ile kurumlar işlerini daha rahat ve sıkıntısız yürütebilmeleri için temel hukuki bir kavrayış geliştirme olanağına sahip olmaktadırlar.
Eğitimlerin tamamında katılımcılar sadece konu hakkında bilgi, donanım, yetkinlik ve davranış alışkanlığı kazanmakla kalmayıp aynı zamanda eğitim süreci sonunda somut bir kurumsal ve bireysel yaklaşım ve uygulama sorununa da kurumun özgün tarihi, alışkanlıkları ve deneyimlerinden yola çıkarak çözümler üretmekte ve gerçek sistemler geliştirmektedirler.

İlgili eğitimin üzerine tıklayarak form doldurabilir ve eğitim hakkında detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

Adı - Soyadı

Firma

Ünvanı

Kurumsal E-posta

İş Telefonu

İş Hukuku Eğitimleri
İş Kanunu Temel Eğitimiİş Kanunu: Güncel Sorunlar ve Çözüm UygulamalarıMobbing: Hukuki Müeyyideler ve Örnek UygulamalarSağlık Kurumlarında Malpraktis: Hukuki Müeyyideler ve Örnek Uygulamalar

Talebim

İçerik ve Teklif Talep Ediyorum.Temel İçeriği Talep Ediyorum.Görüşme Talep Ediyorum.

İletiniz

Adı - Soyadı

Firma

Ünvanı

Kurumsal E-posta

İş Telefonu

İş Hukuku Eğitimleri
İş Kanunu Temel Eğitimiİş Kanunu: Güncel Sorunlar ve Çözüm UygulamalarıMobbing: Hukuki Müeyyideler ve Örnek UygulamalarSağlık Kurumlarında Malpraktis: Hukuki Müeyyideler ve Örnek Uygulamalar

Talebim

İçerik ve Teklif Talep Ediyorum.Temel İçeriği Talep Ediyorum.Görüşme Talep Ediyorum.

İletiniz

Adı - Soyadı

Firma

Ünvanı

Kurumsal E-posta

İş Telefonu

İş Hukuku Eğitimleri
İş Kanunu Temel Eğitimiİş Kanunu: Güncel Sorunlar ve Çözüm UygulamalarıMobbing: Hukuki Müeyyideler ve Örnek UygulamalarSağlık Kurumlarında Malpraktis: Hukuki Müeyyideler ve Örnek Uygulamalar

Talebim

İçerik ve Teklif Talep Ediyorum.Temel İçeriği Talep Ediyorum.Görüşme Talep Ediyorum.

İletiniz

Adı - Soyadı

Firma

Ünvanı

Kurumsal E-posta

İş Telefonu

İş Hukuku Eğitimleri
İş Kanunu Temel Eğitimiİş Kanunu: Güncel Sorunlar ve Çözüm UygulamalarıMobbing: Hukuki Müeyyideler ve Örnek UygulamalarSağlık Kurumlarında Malpraktis: Hukuki Müeyyideler ve Örnek Uygulamalar

Talebim

İçerik ve Teklif Talep Ediyorum.Temel İçeriği Talep Ediyorum.Görüşme Talep Ediyorum.

İletiniz